BÌNH No 38

BÌNH No 38

Giá: Liên hệ
CODE SIZE vOLUME
No 38 13.8 x 20.2 cm 1650 ml